MÁY PHA CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP

LA CARIMALI CM 300

16.800.000 16.800.000

CARIMALI - CM 300

16.800.000 18.000.000

GEMILAI 3226 C

108.000.000 120.000.000

GEMILAI G 3226 C

108.000.000 120.000.000

GEMILAI 3005 A

35.000.000 39.000.000

GEMILAI G 3035 A

35.000.000 42.000.000

GEMILAI 3149

22.000.000 25.000.000

GEMILAI 3035

25.000.000 32.500.000

GEMILAI CRM 3035

25.000.000 32.500.000

GEMILAI 3111

39.000.000 49.000.000

GEMILAI CRM 3149

22.000.000 25.000.000

GEMILAI 3145

19.000.000 21.000.000

GEMILAI CRM 3145

19.000.000 23.000.000
© Copyright ©Barista.vn 2011 - 2018. Designed by Viễn Nam