Máy Pha Cà Phê CARIMALI CENTO RED - 2 groups

Giá: 49.000.000

Giá KM: 45.000.000

Bài viết liên quan

Combo LA CARIMALI - CM 300

Liên hệ: 0903.724.159
1154 LÊ ĐỨC...
Xem chi tiết

LA CARIMALI CM 300

Liên hệ: 0903.724.159
1154 LÊ ĐỨC...
Xem chi tiết

Máy pha cà phê CARIMALI - 1 group

Liên hệ: 0903.724.159
1154 LÊ ĐỨC...
Xem chi tiết

Máy cà phê CARIMALI - Pratica 1 group

Liên hệ: 0903.724.159
1154 LÊ ĐỨC...
Xem chi tiết

Máy pha cà phê CARIMALI - E 1

Liên hệ: 0903.724.159
1154 LÊ ĐỨC...
Xem chi tiết

Máy pha CARIMALI 1 GROUP

Liên hệ: 0903.724.159
1154 LÊ ĐỨC...
Xem chi tiết
© Copyright ©Barista.vn 2011 - 2018. Designed by Viễn Nam