vietnam barista, espresso vietnam, coffee machine

Product detail

ĐÀO NGÂM GIÁ SHOCK

 

MÁY ÉP TỐC ĐỘ CHẬM

 

GIỜ VÀNG GIÁ SỐC

 

TORANI 152,000/ chai

 

MONIN 195,000/CHAI

 

TEISSEIRE 165,000/ chai