vietnam barista, espresso vietnam, coffee machine

category image


185,000₫ 165,000₫
185,000₫ 165,000₫
165,000₫
345,000₫
185,000₫ 165,000₫
185,000₫ 165,000₫
345,000₫
350,000₫
185,000₫ 165,000₫
DAVINCY SYRUP CARAMEL
185,000₫ 165,000₫

ĐÀO NGÂM GIÁ SHOCK

 

Nguyên Liệu Trà Sữa

 

TORANI 152,000/ chai

 

MONIN 190,000/CHAI

 

GIỜ VÀNG- GIÁ SẬP SÀN

 

MÁY XAY CARIMALI - C5