vietnam barista, espresso vietnam, coffee machine

category image

12

GREEN PRESS SLOW JUICER
7,500,000₫ 6,900,000₫
2,200,000₫ 1,850,000₫
250,000₫
490,000₫ 350,000₫
120,000₫
1,800,000₫
5,200,000₫
750,000₫
soda syphon
1,500,000₫
60,000₫
1,100,000₫
Long Spoon
38,000₫
12

ĐÀO NGÂM GIÁ SHOCK

 

Nguyên Liệu Trà Sữa

 

TORANI 152,000/ chai

 

MONIN 190,000/CHAI

 

GIỜ VÀNG- GIÁ SẬP SÀN

 

MÁY XAY CARIMALI - C5