vietnam barista, espresso vietnam, coffee machine

category image


GREEN PRESS SLOW JUICER
7,500,000₫ 6,900,000₫
210,000₫ 190,000₫
210,000₫ 190,000₫
MONIN SYRUP HAZENUT 70 CL
210,000₫ 190,000₫
210,000₫ 190,000₫
MONIN SYRUP PASSION 70 CL
210,000₫ 190,000₫
210,000₫ 190,000₫
Syrup MONIN
210,000₫ 190,000₫
MONIN syrup - BLUE CURACAO
210,000₫ 190,000₫
Monin Syrup Cookies
210,000₫ 190,000₫

ĐÀO NGÂM GIÁ SHOCK

 

Nguyên Liệu Trà Sữa

 

TORANI 152,000/ chai

 

MONIN 190,000/CHAI

 

GIỜ VÀNG- GIÁ SẬP SÀN

 

MÁY XAY CARIMALI - C5