vietnam barista, espresso vietnam, coffee machine

category image

12

GREEN PRESS SLOW JUICER
7,500,000₫ 6,900,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
Torani syrup vanila 70 cl
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
162,000₫ 152,000₫
120,000₫
12

ĐÀO NGÂM GIÁ SHOCK

 

Nguyên Liệu Trà Sữa

 

TORANI 152,000/ chai

 

MONIN 190,000/CHAI

 

GIỜ VÀNG- GIÁ SẬP SÀN

 

MÁY XAY CARIMALI - C5