Commercial Blender vietnam barista, espresso vietnam, coffee machine

category image Commercial Blender


60,000₫
1,800,000₫ 1,400,000₫
4,100,000₫ 3,690,000₫
4,100,000₫ 3,690,000₫
OmniBlend JAR - new design
1,500,000₫ 1,400,000₫
JTC OmniBlend V
2,000,000₫
590,000₫
Super Blender - OmniBlend V - 3 HP
4,100,000₫ 3,690,000₫
Professional Blender - BARTEC 435
4,100,000₫ 3,690,000₫
BARTEC 728
6,200,000₫ 5,600,000₫
Omniblend V Viet Nam
5,800,000₫ 5,050,000₫
OmniBlend V - 3 HP
5,800,000₫ 5,050,000₫
OmniBlend Viet Nam
6,200,000₫ 5,600,000₫

ĐÀO NGÂM GIÁ SHOCK

 

Nguyên Liệu Trà Sữa

 

TORANI 152,000/ chai

 

MONIN 190,000/CHAI

 

GIỜ VÀNG- GIÁ SẬP SÀN

 

MÁY XAY CARIMALI - C5